Đóng

07/04/2021

TRIỂN LÃM “TỪ TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN ĐẾN CÁC KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI & HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP” – CƠ SỞ 1

Nhằm hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức triển lãm hình ảnh tư liệu với chủ đề “TỪ TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN ĐẾN CÁC KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI & HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP”.

Triển lãm trừng bày 55 hình ảnh về một số kỳ bầu cử và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân với ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí ngày bầu cử là Ngày hội của toàn dân. Qua đó giúp cho mọi công dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Triển lãm được trưng bày từ ngày 09/4/2021 đến hết ngày 28/4/2021 tại Hội trường, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM – Cơ sở 1 (Số 188 – 192 – 194 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3).

Vào cửa tham quan tự do.

Rất mong nhận được sự quan tâm, thưởng lãm của các anh, chị và các bạn!

Bài viết liên quan