Đóng

11/04/2021

Trang điểm cá nhân dự tiệc – Khóa 04/2021 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

 • Thứ 2 – 4 – 6 (12 buổi)  từ 8g00 -10g30: GV Ngọc Hà
 • Thứ 2 – 4 – 6 (12 buổi) từ 13g30 -16g00: GV Ngọc Hạnh
 • Thứ 2 – 4 – 6 (12 buổi) từ 17g30 -20g00: GV Mai Lan
 • Thứ 3 – 5  (8 buổi) từ 8g00 -11g00: GV Thanh Tùng
 • Thứ 3 – 5 – 7 (12 buổi) từ 13g30 -16g00: GV Ngọc Hà
 • Chủ nhật (4 buổi) từ 8g00 – 12g00: GV Mai Lan

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 03/5/2021
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 04/5/2021
 • Chủ nhật : ngày 09/5/2021

Học phí: 600.000 đồng/ khóa/lớp (không bao gồm dụng cụ, mỹ phẩm thực hành)

Chương trình học:

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ TIỆC (12 buổi)

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn trang bị mỹ phẩm và dụng cụ (sử dụng cho trang điểm cá nhân dự tiệc)
 2. Kỹ thuật che khuyết điểm và tạo khối gương mặt (cá nhân dự tiệc)
 3. Thực hành trang điểm nền da và sử dụng phấn má hồng dự tiệc
 4. Kỹ thuật vẽ chân mày dự tiệc
 5. Kỹ thuật dán và vẽ mí giả
 6. Kỹ thuật vẽ mắt nước và gắn mi giả
 7. Trang điểm mắt tiệc ngày
 8. Thực hành trang điểm dự tiệc ngày
 9. Trang điểm mắt tiệc tối
 10. Thực hành trang điểm dự tiệc tối
 11. Kiểm tra cuối khóa
 12. Hệ thống các bài đã học – Giới thiệu chương trình và thực hành mẫu lớp Trang điểm khách dự tiệc

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ TIỆC  (8 buổi – sáng 3-5)

Giáo viên giảng dạy: Võ Thanh Tùng

 1. Sinh hoạt lớp – Hướng dẫn trang bị mỹ phẩm.
 2. Kỹ thuật che khuyết điểm – Tạo khối gương mặt. Đánh phấn hồng dự tiệc.
 3. Kỹ thuật vẽ chân mày dự tiệc.
 4. Kỹ thuật vẽ mắt nước dán và vẽ mí giả gắn lông mi giả.
 5. Trang điểm mắt tiệc ngày – Thực hành dự tiệc ngày.
 6. Trang điểm mắt tiệc đêm.
 7. Kiểm tra cuối khóa.
 8. Thực hành trang điểm dự tiệc đêm – Giới thiệu lớp trang điểm dự tiệc cho khách.

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ TIỆC (CHỦ NHẬT – 4 buổi)

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn trang bị mỹ phẩm và dụng cụ (sử dụng cho trang điểm cá nhân dự tiệc). Kỹ thuật trang điểm dự tiệc ngày: che khuyết điểm và tạo khối gương mặt, vẽ chân mày dự tiệc, dán và vẽ mí giả, vẽ mắt nước và gắn mi giả…
 2. Trang điểm mắt tiệc ngày. Thực hành trang điểm dự tiệc ngày
 3. Trang điểm mắt tiệc tối. Kiểm tra cuối khóa
 4. Thực hành trang điểm dự tiệc tối. Hệ thống các bài đã học
Bài viết liên quan