Đóng

08/03/2021

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 03/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 03/2021 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 17/3/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 29/3/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 26/4/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 30/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 24/4/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 30/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 22/4/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 03/4/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 25/4/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 04/4/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 25/4/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan