Đóng

23/12/2020

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 10/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Trang điểm chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Chăm sóc và phục hồi da chuyên nghiệp, Massage chân, Massage Thái Lan, Chăm sóc sắc đẹp chuyên ngành Spa, Cắt uốn tóc nâng cao trong khóa 10/2020.

hằng

Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

    trang

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang – phụ trách lớp Chăm sóc và phục hồi da chuyên nghiệp, lớp Massage Thái Lan, lớp Massage chân  – trao GCN cho học viên.

 

   vinh

 Giáo viên Nguyễn Văn Vinh – phụ trách lớp Cắt uốn tóc nâng cao trao GCN cho học viên.

 

 

Lộc

Giáo viên Lê Bá Lộc – phụ trách lớp Trang điểm chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan