Đóng

21/10/2020

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 08/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Đắp móng – Trang trí móng chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Trang điểm chuyên nghiệp, Cắt uốn tóc nâng cao trong khóa 08/2020.
1
Giáo viên Dương Thị Hồng Nhung – phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
2
Giáo viên Dương Thị Hồng Nhung – phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
3
Giáo viên Trần Công Hùng – phụ trách lớp Cắt uốn tóc nâng cao trao GCN cho học viên.
4
Giáo viên Lưu Vĩnh Hùng – phụ trách lớp Trang điểm chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

Bài viết liên quan