Đóng

17/06/2020

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 04/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Cắt uốn tóc nâng cao trong khóa 04/2020.
co XMai
Giáo viên Lê Thị Xuân Mai – phụ trách lớp Kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
T.Hang 1
T.Hang 2
Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
Phu Thai
Giáo viên Nguyễn Phú Thái – phụ trách lớp Cắt uốn tóc nâng cao trao GCN cho học viên.

Bài viết liên quan