Đóng

09/04/2021

Kiến thức quản lý cửa hàng – cửa tiệm (chủ đề: các vấn đề về pháp lý, thuế, nhân sự, tài chính) – Khóa 04/2021 (Cơ sở chính)

Thời gian học: Thứ 2 – 4 – 6 từ 17g45 – 20g30

Khai giảng: ngày 03/5/2021

Học phí: 1.500.000đ/1 khóa/8 buổi

Giáo viên giảng dạy: Thạc sĩ Phan Duy Nghĩa

Chương trình học:

KIẾN THỨC QUẢN LÝ CỬA HÀNG, CỬA TIỆM

Chủ đề: CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LÝ, THUẾ, NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH

 1. Đăng ký kinh doanh và các vấn đề pháp lý :
  Tìm hiểu và phân biệt các loại hình doanh nghiệp.
  Lựa chọn hình thức pháp lý phù hợp.
 2. Đăng ký kinh doanh và các vấn đề pháp lý (tiếp theo) :
  Quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp : Thuế, HĐ lao động…
  Lưu ý các ngành kinh doanh có điều kiện.
 3. Quản trị nhân sự ‘ Nghệ thuật đắc nhân tâm’ :
  Các bước xác định nhu cầu và xây dựng cơ cấu nhân sự hợp lý.
  Xây dựng các tiêu chí, tìm kiếm và lựa chọn nhân sự phù hợp.
 4. Quản trị nhân sự ‘ Nghệ thuật đắc nhân tâm’ (tiếp theo) :
  ‘Tại sao nhân viên ra vào như 1 cái chợ ?’ cách dùng và giữ nhân viên.
  ‘Khi cơm không lành, canh không ngọt’ sa thải sao cho an toàn.
 5. Xác định chi phí và lập kế hoạch tài chính :
  Tính chi phí và định giá sản phẩm, dịch vụ.
  Xác định tỉ lệ doanh thu khả thi.
 6. Xác định chi phí và lập kế hoạch tài chính (tiếp theo) :
  Lập kế hoạch doanh thu, chi phí và điểm hòa vốn tối ưu.
  Quản lý kho hàng và kiểm kê hàng hóa.
 7. Lập kế hoạch kinh doanh :
  Lựa chọn kênh đầu tư.Cách quản lý từ xa.
 8. Tổng kết :
  Triết lý kinh doanh.
  Hệ thống kiến thức.
Bài viết liên quan