Đóng

10/04/2021

Thực hành may căn bản (sáng chủ nhật) – Khóa 04/2021 (Cơ sở chính)

Khung lớp: sáng chủ nhật từ 8g00 – 12g00

Giáo viên: Ánh Dương

Khai giảng:  ngày 09/5/2021

Học phí: 1.000.000 đồng/ khóa/ 4 buổi (học viên được ngồi thực hành trên máy may)

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Quần lưng thun bốn thân bằng nhau.
  Quần lưng thun bốn thân đáy trước sau.Túi hàm ếch.
  Thực hành sử dụng máy may. Vẽ quần – cắt quần.
 2. Ráp quần lưng thun.
  Áo bâu lá sen tay phồng nhẹ có 4 ben eo.
  Vẽ áo bâu lá sen tay phồng nhẹ.
 3. Cắt – may áo bâu lá sen tay phồng nhẹ.
  Áo đầm A bâu sen Nhật giây kéo sắt.
  Kiểm tra cuối khóa.
 4. Vẽ áo đầm A bâu sen Nhật dây kéo sắt.
  Cắt áo đầm A – Ráp áo đầm – May dây kéo sắt.
Bài viết liên quan