Đóng

03/09/2020

Thực hành cắt may sơ-mi, quần tây – Khóa 08/2020 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 – 16g00

Khai giảng: ngày 17/9/2020

Học phí: 1.100.000 đồng/ khóa/12 buổi

Giáo viên hướng dẫn: Thành Phương

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp. Hướng dẫn dụng cụ và nguyên vật liệu cần thiết cho khóa học.
  Lý thuyết Áo sơ mi nam căn bản.
 2. Thực hành đo, vẽ, cắt Áo sơ mi nam căn bản.
 3. Thực hành ráp Áo sơ mi nam căn bản: may thân áo.
 4. Thực hành ráp Áo sơ mi nam căn bản: vô tay, may măng-sét.
 5. Thực hành ráp Áo sơ mi nam căn bản: may bâu, vô bâu.
 6. Lý thuyết Quần tây nam căn bản không li, túi thẳng.
 7. Thực hành đo, vẽ, cắt Quần tây nam căn bản, không li.
 8. Thực hành ráp Quần tây nam: may 2 túi hông, mổ túi sau.
 9. Thực hành ráp Quần tây nam: vô dây kéo.
 10. Thực hành ráp Quần tây nam: may lưng, vô lưng.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Thực hành ráp Quần tây nam: ráp sườn ống, may đáy. Hoàn thành Quần tây nam (vắt lai, kết móc, làm khuy…).

 

Bài viết liên quan