Đóng

26/12/2020

Thể dục thẩm mỹ – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Thể dục thẩm mỹ: Ngoài các bài tập phát triển toàn thân, học viên sẽ được tập luyện trong không khí vui tươi với âm nhạc nhằm mục đích tăng cường thể chất khi vận động và tính phối hợp uyển chuyển hòa quyện với âm nhạc.

Ngày khai giảng:
 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 11/01/2021
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 12/01/2021
Học phí: 250.000 đ/ 1 khóa/  12 buổi
Khung lớp:
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 5g30 – 6g30: GV Phương Hồng
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 6g45 – 7g45: GV Thu Thảo
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 – 9g00 (lớp cơ bản): GV Thu Thảo
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 – 9g00 (lớp nâng cao): GV Phương Hồng
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 15g30 – 16g30 : GV Mỹ Linh
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 16g45 – 17g45 : GV Mỹ Linh
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 18g00 – 19g00 : GV Mỹ Linh
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 19g15 – 20g15 : GV Huỳnh Như
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 5g30 – 6g30 : GV Huỳnh Như
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 5g30 – 6g30: GV Huỳnh Như
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 6g45 – 7g45 : GV Thu Thảo
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 8g00 – 9g00: GV Thu Thảo
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 19g15 – 20g15: GV Phương Hồng
Bài viết liên quan