Đóng

12/04/2021

Tạo mẫu jumpsuit thời trang (sáng chủ nhật) – Khóa 04/2021 (Cơ sở chính)

Khung lớp (4 buổi): sáng chủ nhật từ 8g00 – 12g00

Giáo viên: Thục Oanh

Khai giảng:  ngày 09/5/2021

Học phí: 660.000 đồng/ khóa/ 4 buổi

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Lý thuyết: Thiết kế bộ rập căn bản.
 2. Mẫu 1: Jum lửng ống suông, xếp chéo eo, cổ V, tay ngắn.
  Mẫu 2: Jum lửng ống suông, buộc nơ eo, cổ tròn, tay ngắn.
 3. Mẫu 3: Jum dài ống suông, tay liền, cổ tròn, tay ngắn.
  Mẫu 4: Jum lửng ống túm, chéo thân, cổ V, tay ngắn.
  Kiểm tra cuối khóa.
 4. Mẫu 5: Jum dài ống đứng, cổ tròn, tay loe.
  Mẫu 6: Jum lửng ống suông, cổ yếm, xếp ply ngực.
  Mẫu 7: Jum dài ống suông, dún thân, sát nách.
Bài viết liên quan