Đóng

19/11/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 11/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 11/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 30/11/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 09/12/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 06/01/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 10/12/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 07/01/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 10/12/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 05/01/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 12/12/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 03/01/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 13/12/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 03/01/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan