Đóng

25/09/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 09/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 09/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 05/10/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 14/10/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 09/11/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 15/10/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 10/11/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 15/10/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 10/11/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 17/10/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 08/11/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 18/10/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 08/11/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan