Đóng

29/08/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 08/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 08/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 07/9/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 16/9/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 12/10/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 17/9/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 13/10/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 17/9/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 13/10/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 19/9/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 11/10/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 20/9/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 11/10/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan