Đóng

17/06/2022

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 07/2022

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 07/2022 (tại Cơ sở chính & Cơ sở 2) từ ngày 01/7/2022 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 11/7/2022 (thứ hai), bế giảng ngày 05/8/2022 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 12/7/2022 (thứ ba), bế giảng ngày 06/8/2022 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 12/7/2022 (thứ ba), bế giảng ngày 04/8/2022 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 16/7/2022 (thứ bảy), bế giảng ngày 07/8/2022 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 17/7/2022 (chủ nhật), bế giảng ngày 07/8/2022 (chủ nhật)

Bài viết liên quan