Đóng

22/07/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 07/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 07/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 31/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 17/8/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 14/9/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 18/8/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 15/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 18/8/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 15/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 22/8/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 13/9/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 23/8/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 20/9/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan