Đóng

20/05/2022

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 06/2022

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 06/2022 (tại Cơ sở chính & Cơ sở 2) từ ngày 03/6/2022 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 13/6/2022 (thứ hai), bế giảng ngày 08/7/2022 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 14/6/2022 (thứ ba), bế giảng ngày 09/7/2022 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 14/6/2022 (thứ ba), bế giảng ngày 07/7/2022 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 18/6/2022 (thứ bảy), bế giảng ngày 10/7/2022 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 19/6/2022 (chủ nhật), bế giảng ngày 10/7/2022 (chủ nhật)

Bài viết liên quan