Đóng

05/06/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 05/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 05/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 05/6/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 15/6/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 10/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 16/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 11/7/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 16/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 09/7/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 20/6/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/7/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 21/6/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/7/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan