Đóng

25/02/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 03/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 03/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 24/02/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 04/3/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 30/3/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 07/3/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 08/3/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan