Đóng

03/01/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 02/2020

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 02/2020 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 06/01/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 03/02/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 28/02/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 29/02/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 27/02/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/02/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/02/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan