Đóng

17/12/2020

Lịch chiêu sinh và khai giảng khóa 01/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố bắt đầu nhận đăng ký ghi danh khóa 01/2021 (tại Cơ sở 1 & Cơ sở 2) từ ngày 28/12/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 11/01/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 05/02/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 04/02/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 31/01/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan