Đóng

26/07/2019

Lễ trao giấy chứng nhận cho các học viên Lớp chuyên nghiệp K6/2018

gcnk6_1
Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn thành thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như Trang điểm chuyên nghiệp, Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp, Massage chân, Massage cổ truyền Thái Lan, Đắp móng và Trang trí móng chuyên nghiệp và Cắt uốn tóc nâng cao trong khóa 6/2018
gcnk6_2
Giáo viên Lưu Vĩnh Hùng – phụ trách lớp Trang điểm cô dâu và người mẫu thời trang chuyên nghiệp trao GCN cho học viên
gcnk6_3
Giáo viên Lê Bá Lộc – phụ trách lớp Trang điểm cô dâu chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
gcnk6_4
Giáo viên Dương Tuyết Sương – phụ trách lớp Chải bới tóc chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
gcnk6_5

gcnk6_6

gcnk6_7

gcnk6_8
Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

gcnk6_9
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang – phụ trách lớp Massage Chân, Massage cổ truyền Thái Lan trao GCN cho học viên.
gcnk6_10
Giáo viên Lê Thị Xuân Mai – phụ trách lớp KTV Massage chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
gcnk6_11
Giáo viên Võ Thị Kim Dương – phụ trách lớp KTV Massage chuyên nghiệp trao GCN cho học viên
gcnk6_12
Giáo viên Nguyễn Phú Thuận – phụ trách lớp Tạo mẫu tóc, Nhuộm tóc trao GCN cho học viên.
gcnk6_13
Giáo viên Lê Văn Quan – phụ trách lớp Kỹ thuật chăm sóc và phục hồi tóc trao GCN cho học viên.
gcnk6_14
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Quyên –phụ trách lớp Trang trí móng chuyên nghiệp, Đắp móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.
gcnk6_15
Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

Bài viết liên quan