Đóng

26/12/2020

Kỹ thuật Tạo mẫu tóc nam – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Thời gian học (8 buổi):

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 11g00 – 13g00: GV Ngọc Sơn
 • Thứ 3 – 5  từ 11g00 – 13g00: GV  Hữu Nghĩa

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 11/01/2021
 • Thứ 3 – 5: ngày 12/01/2021

Học phí: 1.000.000đ/1 khóa/8 buổi

Chương trình học:

 1. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu tóc undercut layer. Chải, sấy tạo kiểu (sử dụng mỹ phẩm).
 2. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu undercut bod.
 3. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu undercut classic.
 4. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu low fade.
 5. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu hight fade.
 6. Kỹ thuật Cắt tạo kiểu medium.
 7. Kỹ thuật sáng tạo kiểu underground.
 8. Ôn tập – Kiểm tra cuối khóa.
Bài viết liên quan