Đóng

09/04/2021

Kết cườm – Kết trang sức – Khóa 04/2021 (Cơ sở chính)

Khung lớp: Thứ 3 – 5 – 7 từ 8g00 – 10g30

Khai giảng: ngày 04/5/2021

Học phí: 800.000 đồng/ khóa/ chương trình

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thắm (Hồng Thắm)

Chương trình học  (học viên chọn học 1 trong 4 chương trình)

KẾT CƯỜM – KẾT TRANG SỨC 1

Giáo viên giảng dạy: Hồng Thắm

 1. Sinh hoạt lớp – Thêu hoa văn (trên áo kiểu).
 2. Lập thể (trên áo kiểu).
 3. Lập thể (trên váy đầm).
 4. Trang trí cổ tàu – mẫu thổ cẩm.
 5. Mẫu màng nhện (trên áo kiểu – váy đầm).
 6. Mẫu chùm nho (trên áo kiểu – váy đầm).
 7. Hoa tường vi (trên áo kiểu – váy đầm).
 8. Cỏ mây (trên áo kiểu).
 9. Hoa mai (trên áo kiểu – váy đầm).
 10. Hoa hồng dây.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Cổ chìa khóa.

KẾT CƯỜM – KẾT TRANG SỨC 2

 (KẾT ĐÁ, DÁN ĐÁ VÀ HẠT PHA LÊ TRÊN ÁO SOIRRÉ, ĐẦM DẠ HỘI)

Giáo viên giảng dạy: Hồng Thắm

 1. Sinh hoạt lớp – Mẫu soirré cổ thuyền kết đá viền cổ và ngực.
 2. Mẫu soirré cổ tim tua cổ và hoa văn.
 3. Mẫu đầm dạ hội découp ngực kết đá kiểu pháo hoa.
 4. Mẫu hoa hồng kết đá trước ngực, điểm kim sa.
 5. Mẫu áo cổ lệch kết đá, cườm bung và pha lê.
 6. Mẫu cổ tim, kết đá hoa dây.
 7. Mẫu soirré kết đá điểm nhấn phần ngực áo và cườm.
 8. Mẫu kết đá hoa văn và đá vuông, tròn.
 9. Mẫu cổ yếm, kết tua, cườm rơi.
 10. Mẫu kết đá tủa 2 bên ngực điểm kim sa.
 11. Mẫu lập thể – Kiểm tra cuối khóa.
 12. Mẫu kết đá áo dài cô dâu.

KẾT CƯỜM – KẾT TRANG SỨC 3

Giáo viên giảng dạy: Hồng Thắm

 1. Vòng căn bản
 2. Vòng hạt bẹt xoắn
 3. Vòng kiểu đồng hồ
 4. Vòng chấm bẹt giữa
 5. Lắc 2 sợi
 6. Vòng thoi ngang
 7. Vòng hoa lan
 8. Vòng sánh đôi
 9. Vòng gợn sóng
 10. Vòng gợn sóng (tt)
 11. Kiểm tra cuối khóa – Vòng lắc dẹp
 12. Vòng lắc dẹp (tt)

 KẾT CƯỜM – KẾT TRANG SỨC 4

Giáo viên giảng dạy: Hồng Thắm

 1. Vòng hoa rơi
 2. Vòng thanh long
 3. Vòng hoa cúc 8 cánh
 4. Hoa lồng đèn
 5. Vòng hoa mai
 6. Vòng hoa tú cầu đơn (2 tầng)
 7. Nhẫn hoa mai
 8. Nhẫn sen tim 6 cánh
 9. Lắc đồng tiền 4 sợi
 10. Lắc đồng tiền 4 sợi (tt)
 11. Kiểm tra cuối khóa – Vòng cầu hôn
 12. Vòng cầu hôn (tt)
Bài viết liên quan