Đóng

Điều kiện cấp/đổi giấy chứng nhận

15/08/2019

Hướng dẫn đăng ký đổi giấy chứng nhận chính thức

Học viên đăng ký đổi giấy chứng nhận chính thức yêu cầu thực hiện các quy định sau:

– Nộp các giấy chứng nhận tạm theo quy định của Điều kiện cấp giấy chứng nhận chính thức (từ 2 giấy trở lên, các giấy chứng nhận tạm này không được trùng buổi trong cùng một khóa học và phải còn thời hạn sử dụng – không quá 5 năm kể từ ngày cấp – để đổi GCN chính thức) – ghi địa chỉ thường trú, số điện thoại mặt sau giấy chứng nhận tạm.
– Nộp 2 hình thẻ cho 1 giấy chứng nhận chính thức, quy cách: 4cm x 6cm (đúng chuẩn), không nhận hình mặc áo sát nách hoặc hình mặc trang phục đầu bếp.
– Ghi họ tên, năm sinh, nơi sinh sau hình.
– Nộp lệ phí:
40.000 đồng/giấy chứng nhận  chính thức (lớp thường) hoặc 60.000 đồng/ giấy chứng nhận chính thức (lớp chuyên nghiệp)

* Ghi chú: Sau khi các anh, chị đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu của thể lệ đổi giấy chứng nhận chính thức ở trên; nhân viên phòng giáo vụ sẽ ghi Biên nhận và hẹn ngày các anh, chị đến lấy giấy chứng nhận. Nếu các anh, chị không trực tiếp đến phòng Giáo vụ lấy giấy chứng nhận mà phải nhờ người thân lấy giúp thì các anh, chị phải photo giấy Chứng minh nhân dân của mình kèm theo Biên nhận giao cho người thân mang đến phòng Giáo vụ để lấy. Trường hợp các anh chị làm mất Biên nhận thì các anh, chị vui lòng mang theo giấy Chứng minh nhân dân khi đến lấy giấy chứng nhận chính thức.

Bài viết liên quan