Đóng

26/12/2020

Gym ball dance – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Thời gian học: Thứ 3 – 5 – 7 từ 16g45 -17g45

Khai giảng: ngày 12/01/2021

Học phí: 350.000 đồng / khóa / 12 buổi

Giáo viên: Nguyễn Phương Hồng

Bài viết liên quan