Đóng

30/06/2020

Fit ball dance – Khóa 06/2020 (Cơ sở chính)

Thời gian học:

  • Thứ 4 – thứ 6 từ 6g30 – 7g30
  • Thứ 3 – thứ 5 từ 16g45 – 17g45, 18g15 – 19g15

Khai giảng:

  • Thứ 4 – thứ 6 : ngày 15/7/2020
  • Thứ 3 – thứ 5: ngày 14/7/2020

Học phí: 300.000 đồng / khóa / 8 buổi

Giáo viên: Nguyễn Phương Hồng

Bài viết liên quan