Đóng

02/08/2019

Chuyên đề gia chánh tháng 8/2019

Giá vé: 90.000đ/vé/người

CƠ SỞ 1

 1. 14g00, ngày 01/8/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

TÀU HỦ ĐẬU PHỘNG TRÂN CHÂU NƯỚC DỪA

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 03/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

BÁNH SU QUE NHÂN CUSTARD VỊ CÀ PHÊ

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 06/8/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

GỎI HÀNH HƯƠNG CHAY

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 08/8/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

MÌ SỦI CẢO PHÚC KIẾN
(Hướng dẫn làm nước xốt ăn kèm)

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 10/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

HỘT VỊT LỘN NƯỚNG MUỐI ỚT

(Hướng dẫn làm muối ớt ăn kèm)

              Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 13/8/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món

PATÉ CHAUD

(Cán bột và tạo hình 5 kiểu)

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 15/8/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món

HỦ TIẾU PHÁ LẤU TRIỀU CHÂU

Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 17/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món

             BÁNH MÌ CHÀ BÔNG KẸP (Homemade)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 1. 14g00, ngày 20/8/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

BÁNH IN NHÂN KHOAI MÔN SẦU RIÊNG

Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 

 1. 14g00, ngày 22/8/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

BÁNH BÔNG LAN PHÔ – MAI ĐÀI LOAN

(Double Cheese Taiwan Style)

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 24/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

GỎI MỰC THÁI LAN – BÊ BÓP THẤU

 Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

 1. 14g00, ngày 27/8/2019 (Thứ ba), hướng dẫn làm món:

    TÔM XỐT TRÁI THƠM

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 14g00, ngày 29/8/2019 (Thứ năm), hướng dẫn làm món:

BÁNH CANH KHOAI MỠ TÔM

(Hướng dn làm si bánh canh khoai m)

 Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

CƠ SỞ 2

 1. 09g00, ngày 03/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

  BÁNH TRUNG THU NGÀN LỚP NHÂN KHOAI MÔN

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 09g00, ngày 10/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÒ BÍT TẾT NAPOLEON

(Hướng dẫn làm khoai tây chiên ăn kèm)

Người hướng dn: Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 09g00, ngày 17/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

MÌ RAMEN NƯỚC SÚP SHOYU NHẬT BẢN

Người hướng dẫn: Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực

 

 1. 09g00, ngày 24/8/2019 (Thứ bảy), hướng dẫn làm món:

BÁNH TRUNG THU RAU CÂU SỮA CHUA

NHÂN THẠCH SẮC MÀU

 Người hướng dẫn: Cao Văn Phương Giáo viên NVH. Phụ nữ TP.HCM

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan