Đóng

27/05/2020

CHUYÊN ĐỀ GIA CHÁNH THÁNG 06/2020

*** Giá vé: 90.000đ/vé/người

TT Thời gian Tên món ăn Người hướng dẫn
CƠ SỞ 1: 14g00, các ngày thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần
1 02/6/2020 (Thứ ba) BEEF-STEAK XỐT TIÊU XANH SALAD Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ

Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

2 04/6/2020 (Thứ năm) GÀ QUAY HẠNH NHÂN Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực
3 06/6/2020 (Thứ bảy) BÁNH TIÊU(Làm từ bột truyền thống) Bùi Thị Thanh Kỹ Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

4 09/6/2020 (Thứ ba) VẸM XANH NẤU KEM – BÁNH MÌ BƠ TỎI Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ

Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

5 11/6/2020 (Thứ năm) CHẢ ỐC MỠ CHÀI 3 VỊ(Hướng dẫn làm nước chấm) Nguyễn Văn Thông Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

6 13/6/2020 (Thứ bảy) TÔM XỐT TRỨNG MUỐI(Hướng dẫn làm trứng cút muối) Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực
7 16/6/2020 (Thứ ba) BÁNH TRUNG THUNGŨ SẮC NHẬT BẢN Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

8 18/6/2020 (Thứ năm) BÁNH MÌ BƠ TỎI XỐT PHÔ MAI HÀN QUỐC Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực
9 20/6/2020 (Thứ bảy) CHÈ TRÔI NƯỚC NGŨ SẮC Bùi Thị Thanh Kỹ Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

10 23/6/2020 (Thứ ba) BÁNH LỘT DA ĐẬU XANH TRỨNG MUỐI

SẦU RIÊNG

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

11 25/6/2020 (Thứ năm) PIZZA HẢI SẢN

XỐT CÀ CHUA

Nguyễn Kính Đức

Chuyên gia ẩm thực

12 27/6/2020 (Thứ bảy) BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI 3 LOẠI XỐT Nguyễn Kính Đức Chuyên gia ẩm thực
13 30/6/2020 (Thứ ba) CÁ CHẼM HẤP LÁ SEN Nguyễn Văn Thông Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

CƠ SỞ 2: 09g00, các ngày thứ bảy hàng tuần
1 06/6/2020 XÔI BẮP HẠT – XÔI BẮP NHÃO Bùi Thị Thanh Kỹ Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

2 13/6/2020 BÁNH TRỨNG THÁI LAN (Hoa đậu biếc, lá dứa, gấc) Trần Cường Thịnh Chuyên gia ẩm thực
3 20/6/2020 CƠM CHIÊN HOÀNG BÀO Nguyễn Văn Thông Giáo viên NVH

Phụ nữ TP.HCM

4 27/6/2020 MIẾN TRỘN HÀN QUỐC(JAPCHAE) Nguyễn Kính Đức – Chuyên gia ẩm thực
Bài viết liên quan