Đóng

24/02/2020

Cắt uốn tóc nữ 4 – Khóa 03/2020 (Cơ sở chính)

Ngày học: Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 – 16g00 : GV Phú Thuận

Khai giảng:  ngày 04/3/2020

Học phí: 800.000 đồng/khóa/lớp

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình. Ôn tập kiến thức lớp 3.
 2. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém ngang.
 3. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém Nhật bung.
 4. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém Nhật.
 5. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém cao bồi.
 6. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc tém sole.
 7. Kỹ thuật cắt và sấy kiểu tóc Tomboy.
 8. Thực tập tại các điểm bên ngoài.
 9. Thực tập tại các điểm bên ngoài.
 10. Kỹ thuật uốn nóng.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Tổng kết, ôn tập.
Bài viết liên quan