Đóng

26/12/2020

Cắt tóc nữ 2 – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Ngày học:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 – 10g30: GV Công Hùng
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 -16g00: GV Phú Thạch
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 -16g00: GV Công Hùng

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 11/01/2021
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 12/01/2021

Học phí: 800.000 đồng/khóa/lớp

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Hướng dẫn cắt kiểu tóc chiếc lá sole tầng thấp. Thực hành.
 2. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc chiếc lá so le tầng thấp.
 3. Kỹ thuật cắt kiểu tóc bồ câu (Thực hành).
 4. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc bồ câu.
 5. Kỹ thuật cắt kiểu tóc stone bung có độ so le tầng trung bình (Thực hành).
 6. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc stone bung có độ so le tầng trung bình.
 7. Kỹ thuật cắt kiểu tóc stone bung có độ so le tầng cao (Thực hành).
 8. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc stone bung có độ so le tầng cao.
 9. Kỹ thuật cắt mái (Thực hành).
 10. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc longbob (Thực hành).
 11. Thực hành kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập các kiểu tóc đã học.
Bài viết liên quan