Đóng

26/12/2020

Cắt tóc nữ 1 – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Ngày học:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 8g00 – 10g30: GV Phú Thạch
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 – 16g00 : GV Tấn Đạt
 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 17g30 – 20g00 : GV Tấn Đạt
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 8g00 – 10g30: GV Ng. Văn Vinh
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 – 16g00: GV Phú Thạch
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 17g30 – 20g00: GV Công Hùng

Khai giảng:

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 11/01/2021
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 12/01/2021

Học phí: 800.000 đồng/khóa/lớp

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp – Giới thiệu chương trình học, hướng dẫn trang bị dụng cụ cho khóa học.
  Hướng dẫn cách chia tóc, nâng góc độ khi cắt.
 2. Hướng dẫn thao tác khi cắt, cách sử dụng dụng cụ.
  Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang bằng (Thực hành).
 3. Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang cúp (Thực hành).
 4. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc ngang cúp.
 5. Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang bầu cắt cúp (Thực hành).
 6. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc ngang bầu cắt cúp.
 7. Kỹ thuật cắt kiểu tóc chiếc lá bầu (Thực hành).
 8. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc chiếc lá bầu.
 9. Kỹ thuật cắt kiểu tóc chiếc lá nhọn (Thực hành).
 10. Thực hành cắt và sấy kiểu tóc chiếc lá nhọn.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập các kiểu tóc đã học.
Bài viết liên quan