Đóng

31/07/2020

Cắt tóc nam 2 – Khóa 07/2020 (Cơ sở 2)

Khung lớp:

 • Thứ 2 – 4 – 6 từ 13g30 – 16g00: GV Hữu Nghĩa
 • Thứ 3 – 5 – 7 từ 13g30 – 16g00: GV Tấn Đạt

Khai giảng: 

 • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 10/8/2020
 • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 11/8/2020

Học phí: 800.000 đồng /khóa/tháng

Chương trình học:

 1. Sinh hoạt lớp. Giới thiệu chương trình học. Hướng dẫn cắt kiểu tóc ót lài cao.
 2. Hướng dẫn cắt kiểu tóc 2 tầng. Hướng dẫn các kiểu pattes phổ thông.
 3. Hướng dẫn cắt kiểu tóc Armani (cắt kéo). Hướng dẫn cắt các kiểu mái.
 4. Hướng dẫn cắt kiểu tóc sole ngắn.
 5. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 6. Thực tập bên ngoài.
 7. Hướng dẫn cắt một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 8. Thực tập bên ngoài.
 9. Thực hành cắt các kiểu tóc đã học trên đầu tóc giả tại lớp
 10. Hướng dẫn cắt một kiểu tóc thời trang. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
 11. Kiểm tra cuối khóa.
 12. Ôn tập các kiểu tóc đã học. Rút kinh nghiệm trong quá trình đi thực tập.
Bài viết liên quan