Đóng

30/06/2020

Anh văn giao tiếp – Khóa 06/2020 (Cơ sở chính)

Công việc của bạn sẽ thuận lợi hơn, tình cảm của bạn sẽ phát triển tốt đẹp hơn khi “Tiếng Anh” không còn là rào cản của ngôn ngữ đối với bạn trong giao tiếp. Hãy tham gia lớp “Anh văn giao tiếp” để thành công hơn trong cuộc sống, chương trình học sử dụng Giáo trình Headway.

Ngày khai giảng:
  • Thứ 2 – 4 – 6: ngày 13/7/2020
  • Thứ 3 – 5 – 7: ngày 14/7/2020
Học phí: 750.000đ /khóa /12 buổi
Thời gian học:
  • Thứ 2 – 4 – 6 từ 9g15 – 10g45:  Anh văn giao tiếp lớp 7: GV Thiên Trân
  • Thứ 2 – 4 – 6 từ 11g00 – 12g30: Anh văn giao tiếp Vỡ lòng 1: GV Thiên Trân
  • Thứ 2 – 4 – 6 từ 14g00 – 15g30: Anh văn giao tiếp Vỡ lòng 5: GV Thái Quý
  • Thứ 2 – 4 – 6 từ 18g30 – 20g00: Anh văn giao tiếp lớp 5: GV Thiên Trân
  • Thứ 3 – 5 – 7 từ 9g15 – 10g45: Anh văn giao tiếp Vỡ lòng 1: GV Thiên Trân
  • Thứ 3 – 5 – 7 từ 11g00 – 12g30: Anh văn giao tiếp Lớp 2: GV Thiên Trân
  • Thứ 3 – 5 – 7 từ 14g30 – 16g00: Anh văn giao tiếp Vỡ lòng 2: GV Thiên Trân
Bài viết liên quan